Que és L'A.F.A?

QUE ÉS L’A.F.A.?

L’AFA o Associació de Famílies d’Alumnes, és una associació voluntària i sense afany de lucre, de les famílies de la nostra escola, amb l’objectiu general de promoure la participació i col·laborar amb les activitats educatives de l’escola.
 
La finalitat de la nostra AFA és:

 • Vetllar per la qualitat de l’educació a l’escola
 • Facilitar la relació entre els alumnes, les famílies, el professorat i la direcció de l’escola
 • Proposar activitats, fer suggeriments o formular queixes en relació amb el funcionament de l’escola
 • Col·laborar en la gestió de serveis d’interès de l’alumnat, com ara el menjador escolar, serveis d’acollida, l’adquisició i distribució de llibres de text, o l’organització d’extraescolars entre d’altres.
  Representar a les famílies al Consell Escolar del centre i les institucions educatives.
 • Orientar a les famílies sobre els seus drets i deures
 • Fer propostes per a la formació de mares i pares
 • La nostra Associació està inscrita legalment en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i les seves funcions estan regulades pels seus Estatuts.

 

La Junta és l’òrgan de gestió, representació i administració de l’Associació, està constituïda pels càrrecs següents:

 • President/a
 • Secretari/a
 • Tresorer/a
 • Vocals

 

Per poder organitzar les diferents activitats, els membres de la Junta i les mares i pares col·laboradors, es divideixen en diferents comissions:

 • Comissió de Menjador
 • Comissió de Festes (Castanyada, Nadal, Carnestoltes, festa de fi de curs,…)
 • Comissió d’Extraescolars
 • Comissió d’Uniformes
 • Comissió de Socialització i llibres
 • Comissió de Bricolatge
 • Comissió Web i Xarxes Socials
 • Comissió especial de Carnestoltes
 • Comissió especial de Sant Jordi

 

Com pots participar?:
 
Puntualment, donant suport a alguna activitat per a la qual es necessitin mares i pares voluntaris.
 
De forma regular, assistint a les reunions i assemblees que es convoquin per tal d’informar a les famílies
 
Formant part de la Junta