1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’objectiu d’aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització mitjançant l’App i que afectin les seves dades personals de conformitat amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

1 IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE.

AFA ESCOLA EL PALAU domiciliada en Carrer Rubio i Ors, 1 – 08750 Molins del Rei (Barcelona), amb C.I.F. G08579195, i correu electrònic afaescolaelpalau@afaescolaelpalau.cat

2 FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS.

• USUARIS/NAVEGANTS DE L’APP DEL RESPONSABLE.
Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitats a través dels nostres formularis per a:
• Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats en l’App.
• Entendre el comportament del navegant dins de l’App amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics.
• Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
• Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.
• En el seu cas, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat., i/o notícies o butlletins relacionats amb el nostre sector.

3 TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb les finalitats per als quals van ser recopilats inicialment.

Una vegada que les dades deixin de ser necessaris per al tractament en qüestió, aquests es mantindran degudament bloquejats per a, en el seu cas, posar-los a la disposició de les Administracions i Organismes Públiques competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació prevists legalment.

4 BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT.

• USUARIS DE L’APP
• En el consentiment que ens has prestat per a tractar les teves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les seves dades personals comportés la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.
• Per a complir amb les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.
• En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra App. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en l’apartat vuitens de la present política.
Neteja Copia el text

5 DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS.

L’App no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

6 DESTINATARIS.

Durant el període de durada del tractament de les seves dades personals, organització podrà cedir les seves dades als següents destinataris:
• Jutges i Tribunals.
• Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
• Altres autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tingui l’obligació legal de facilitar les dades personals.

7 TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.

L’organització no realitza Transferència Internacional de Dades alguna.

8 DRETS.

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d’accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a aquest, sol·licitar la portabilitat d’aquests (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i en el seu cas, quan escaigui, a no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l’elaboració de perfils.
Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’associació , o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic a dalt indicades. En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’acompanyar-se d’una fotocòpia del seu DNI o document equivalent, amb la finalitat d’acreditar la seva identitat.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es.
En compliment del que es disposa en l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa enviant un correu electrònic a l’adreça anteriorment indicada amb assumpte “BAIXES”.

9 VERACITAT DE LES DADES.

L’interessat garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i es troben actualitzats; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a aquest efecte i indicats en el punt un de la present política. Serà responsable de qualsevol mal o perjudici, tant directe com indirecte, que pogués ocasionar a conseqüència de l’incompliment de la present obligació.
En el cas que l’usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada per la falta de compliment de la present obligació.

10 XARXES SOCIALS

Les Xarxes Socials formen part del dia a dia de molts usuaris d’Internet, i per a ells l’Entitat ha creat diferents perfils en algunes d’elles.
Tots els usuaris que visiten la nostra App tenen l’oportunitat d’unir-se a les nostres xarxes socials o grups.
No obstant això, has de tenir en compte que, tret que li sol·licitem les seves dades directament (per exemple, mitjançant accions de màrqueting, concursos, promocions, o qualsevol altra forma vàlida), les seves dades pertanyeran a la Xarxa Social corresponent, per la qual cosa li recomanem que llegeixi detingudament les seves condicions d’ús i polítiques de privacitat, així com, s’asseguri de configurar les seves preferències quant al tractament de les dades.

11 MODIFICACIONS/ ACTUALITZACIÓ

La present política de privacitat pot veure’s modificada/actualitzada en funció de les exigències legals establertes o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o canvis en el nostre lloc web.
Per aquesta raó, aconsellem als usuaris que visitin periòdicament la nostra política de privacitat.

Última revisió: 18 de Desembre de 2020