CONTACTE

Horari d’obertura de l’AFA cada dimecres de 9:00 a 9:30h

Excepcionalment l’AFA pot obrir en horaris especials

    De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les seves dades seran tractades per AFA ESCOLA PALAU, per facilitar-li la informació sol·licitada. Podrà exercir els drets reconeguts en la normativa esmentada, enviant una sol·licitud a l'adreça CARRER RUBIO I ORS, 1 08750 MOLINS DE EL REI (BARCELONA) o mitjançant la següent adreça de correu electrònic: afaescolaelpalau@afaescolaelpalau.cat, adjuntant fotocòpia del l'D.N.I.
    Pot sol·licitar més informació sobre com tractem les seves dades, a l'adreça de correu indicada.


    Accepto el tractament de les meves dades personals tal com es descriu anteriorment i s'explica amb més detall en la Política de Privacitat