1. CONDICIONS GENERALS

 

CONDICIONS GENERALS

PERMISOS QUE POT SOL·LICITAR L’APLICACIÓ

– Fotos/multimèdia/arxius
– Emmagatzematge

Es recomana s’abstingui d’instal·lar l’aplicació si no desitja que l’aplicació pugui utilitzar aquestes aplicacions.

L’accés a aquesta classe d’informació serà realitzat per CREA REDES DEVELOPERS SLU en qualitat d’encarregat del tractament, no sent responsable la mateixa de les dades personals que el client o l’usuari hagi pujat a l’aplicació sense el consentiment previ de l’afectat.

 

FINALITAT PER A LA QUAL SE SOL·LICITEN AQUESTS PERMISOS

– Guardar en caixet el contingut de l’Aplicació
– Lectura i escriptura de les dades de l’Aplicació.

Les dades es tractaran únicament quan l’aplicació estigui en primer pla

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

– Emmagatzemar la informació facilitada
– Realitzar enviaments push.
– Presentar a través de l’App Carnet Soci Virtual. ( en cas de servei contractat).

 

DADES D’ACCÉS EN VIRTUT DEL SERVEI CONTRACTAT

– ID del dispositiu.
– Model del telèfon.
– Sistema operatiu i la seva versió.
– Nom i cognoms
– Correu electrònic , Telèfon

Com a encarregats del tractament, emmagatzemem en els nostres servidors la informació que el client puja a l’aplicació segons el cas, textos, imatges, pdf’s, enllaços a webs, i les dades personals que l’usuari ens proporciona a través de formularis, com a nom, cognoms, correu electrònic, telèfons, etc.
 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

– Relació contractual per a la prestació del servei sol·licitat
– Consentiment atorgat per l’usuari de l’App.