Comissió d’Extraescolars

La comissió d’extraescolars té com a objectiu la gestió de les activitats extraescolars que ofereix l’escola en cada curs escolar, així como el seu seguiment i recull de valoracions per part dels usuaris amb l’afany de millora continua del servei.

Activitats extraescolars disponibles en l’actualitat:

 • Acollida de matí: De 8 a 8:45 h.
  Durant el temps d’acollida el/la nen/a pot estudiar, llegir, jugar o fins i tot esmorzar, sempre dins l’espai que tenim destinat a l’escola: Espai d’acollida. Els monitors acompanyen als nens i nenes a la classe a les 9:00h. Hi ha dos trams d’acollida, a partir de les 8.00 o de les 8.30h. Les portes s’obriran durant 5 minuts per a facilitar l’entrada dels alumnes.
 • Urban Dance (alumnes de 1r a 6è curs)
  Treball de les aptituds motrius, la sensibilitat musical, la capacitat creativa, la concentració, la percepció de l’espai, coneixement del propi cos. Realització de danses modernes. Vine a ballar i gaudir del ritme!
 • English Fun (alumnes de P4 i P5)
  Activitats d’aprofundiment als continguts orals i escrits d’Anglès. Utilitzarem la llengua anglesa mitjançant tasques, rols i jocs divertits. Treball en petit grup.
 • Fútbol Sala ‘Jordi Torras’ (alumnes de 1r a 6è curs)
  L’Escola de Futbol Sala Jordi Torras, coordinarà el procés formatiu. Activitat realitzada per monitors especialitzats i organització de trobades trimestrals amb altres escoles per realitzar partits.
 • Piscina (P3, P4 i P5) a les instal·lacions de Personal Wellness -horari de tarda-/
  Activitat per als més petits que proposa realitzar un seguit d’activitats que permetran a l’infant familiaritzar-se dins l’entorn aquàtic. L’acompanyament dels nens i nenes fins al centre Personal Wellness, el realitzen els seus pares, mares, tutors legals o persones degudament autoritzades. També és responsabilitat d’aquestes persones ajudar-los a desvestir-se i vestir-se.
 • Piscina (alumnes de 4rt a 6è) a la piscina municipal -horari de migdia-
  Activitat per als més grans que permetran a l’infant perfeccionament de les tècniques i estil dins l’entorn aquàtic. L’acompanyament dels nens i nenes fins al centre es farà des de l’escola a càrrec de monitoratge de l’espai menjador.

Per tal de fer inscripció dels alumnes podeu accedir al full d’inscripció des de l’apartat de Documents de la nostra pàgina web: https://afaescolaelpalau.cat/documents/