Comissió d’Extraescolars

La comissió d’extraescolars té com a objectiu la gestió de les activitats extraescolars que ofereix l’escola en cada curs escolar, així como el seu seguiment i recull de valoracions per part dels usuaris amb l’afany de millora continua del servei.

Les extraescolars que oferim són els següents:

Per infantil I3, I4, I5

  • Do it yourself –Manualitats en anglès
  • Corpore Sano – esports
  • Teatre
  • Natació

Per Primària de 1r a 6è

  • Patinatge
  • Còmics – dibuix
  • Corpore sano – esports
  • Natació

Abans de començar les activitats, els alumnes són recollits a les classes i acompanyats pels monitors als espais on es duen a terme les activitats (excepte a l’activitat de piscina). Un cop finalitzades les activitats, els monitors acompanyen els nens i nenes a la porta de l’escola (excepte piscina) i són els seus pares, mares, tutors o familiars degudament autoritzats els que se’n fan càrrec.

El calendari de les activitats extraescolars s’ha planificat segons els dies lectius i festius del calendari escolar. Totes les activitats estan programades d’octubre a maig, a excepció de piscina que es desenvoluparà d’octubre a juny.

Les preinscripcions es fan mitjançant links presentats a les famílies a principis de cada any escolar, detallant els dies i els horaris corresponents.