Comissió de Socialització

Socialitzar un llibre significa allargar la seva utilitat, fomentar el reciclatge, treballar en l’alumne conceptes com tenir cura del material y compatir, així com economitzar el preu d’aquest material per a tots.

L’alumne en fa ús i en té cura durant el curs i, en acabar, aquest retorna els llibres a l’escola perquè siguin reutilitzats el curs següent per un altre alumne.

Socialitzem llibres des de 1er curs fins a 6è de primària.

Al començament de cada curs, es posen a disposició dels alumnes els llibres socialitzats que trobaran a les aules.