MENJADOR. Beques menjador COVID-19

? El Departament d’Educació activa les beques menjador durant el període en què les escoles estiguin tancades.

✅  Se’n beneficiaran 140.000 infants usuaris del servei de menjador i 20.000 dels serveis d’intervenció socioeducativa amb servei d’àpat.

✅  Les targetes es començaran a distribuir a partir dels pròxims dies, a través dels Ajuntaments i dels Consells Comarcals .

Llegeix el comunicat sencer

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383439/educacio-treball-afers-socials-families-garanteixen-ajuts-menjador-menors-usuaris-dels-serveis-intervencio-socioeducativa-servei-apat